• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych
    KRS 0000146614

Misja:
Celem działania chóru jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury muzycznej, fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Koncerty dla Klubu Amazonek, K.Seniora, DPS, członków Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju oraz koncert z okazji "Dnia Matki", "Międzynarodowego Dnia Białej Laski".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.