• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach
    KRS 0000146789

Misja
Ochrona przeciwpożarowa i prewencja, ochorna środowiska naturalnego, działalność kulturalno-sportowa, dbałość o kulturę i tradycję ludową. Rozwijanie patryiotycznych zachowań wśród młodzieży.

Prowadzone działania
1. Wsparcie budowy boiska sportowego w Będkowicach - roboty ziemne, dowóz ziemi - dla dzieci, młodzieży i dorosłych a głównie dla szkoły. Współpraca ze Stowarzyszeniem "Sokolica" z Będkowic.
2. Prowadzenie świetlicy internetowej dla mieszkańców wsi.
3. Pomoc przy remoncie zabytkowego kościółka w Będkowicach.
4. Organizacja i prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
5. Działalność przeciwpożarowa - akcje, ćwiczenia, szkolenia, zakupy sprzętu.
6. Działalność kulturalno-oświatowo-rozrywkowa np. organizowanie imprez masowych - celem jest integracja wsi, dbałość o tradycję i kulturę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.