• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bledzewskie Towarzystwo Wędkarskie
    KRS 0000146873

Prowadzone działania
Zrzeszanie wędkarzy, propagowanie wędkarstwa sportowego wśród młodzieży.
Zwalczanie kłusownictwa rybackiego oraz propagowanie etyki wędkarskiej.
Prowadzenie gospodarstwa rybnego- 16 hektarów, zarybianie stawów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.