• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ciepły Wiatr"
    KRS 0000147197

Misja
Stowarzyszenie działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Lesku - szkoła integracyjna, pomoc dzieciom z różnym stopniem upośledzenia, tworzenie klas integracyjnych.

Prowadzone działania
Organizacja imprez okolicznościowych, programy terapeutyczne, integracja środowisk, np. wspólne przedsięwzięcie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Lesku "Teatr Integracyjny". Pomoc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.