• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam"
    KRS 0000147232

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy. Działania nasze nakierowane są na wykorzystanie osobowości prawnej jaką daje formuła stowarzyszenia do organizowania różnych form terapii dla osób dotkniętych problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnienia czasu po terapii.

Prowadzone działania
Organizujemy spotkania w Klubie Byłego Pacjenta, są to zajęcia dla osób uzależnionych po podstawowej terapii uzależnień. Prowadzi je terapeuta uzależnień.
Terminy spotkań: poniedziałek, środa, piątek. Zajęcia rozpoczynają się o 18:00 i trwają do 20:00.
Miejsce: Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Powstańców Śląskich 10; 59-220 Legnica.

Organizujemy wyjazdowe maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.