• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nasza Szkoła
    KRS 0000147428

Fundacja „Nasza Szkoła” została założona w 2003 roku, została powołana w celu utworzenia niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej. Jej celem jest również zapewnienie środków na działalność i rozwój takiej szkoły. Status OPP uzyskany w 2004 roku przez Fundację Nasza Szkoła pozwala na przekazywanie 1%  przez podatników, którzy wpiszą w deklaracji pit nr KRS 0000147428.

 

W 2011 roku zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Placówki te gwarantują wysoki poziom nauczania oraz szeroki zakres zajęć dodatkowych. Ich dużym plusem są małe klasy, liczące do 18 uczniów.  Sprzyja to indywidualizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, zapobiega anonimowości. Uczniowie mogą czuć się w szkole bezpiecznie dzięki otoczeniu ich dobrą opieką, a także stworzeniu rodzinnego klimatu. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na aspekt wychowawczy i oparcie go na stabilnym systemie wartości, wyrastającym  z Ewangelii. W Szkole odbywa się ścisła współpraca rodziców i nauczycieli. Aktywnie uczestniczą oni w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, korzystają z konferencji, warsztatów, dni skupienia i rekolekcji. Dzięki temu rozwija się nie tylko dziecko, ale cała rodzina - rodzice, rodzeństwo. Dzięki refundacji czesnego przez fundację, do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodziców nie byłoby stać na kształcenie dziecka w innej placówce niepublicznej.
Środki przekazywane przez Fundację pozwalają szkole na stworzenie wyjątkowych warunków, będących  walorami szkoły. Zwolnienie rodziców z płacenia czesnego udostępnia szkołę nawet najbiedniejszym rodzinom. 
Klasy są nieliczne, co daje możliwość lepszego kontaktu między nauczycielem a wszystkimi uczniami. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na stworzenie dobrego modelu kształcenia. Ważne jest też łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa. Sfinansowanie komputeryzacji szkoły pozwala prowadzić ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, szkolna gazetka – forum oraz internetowe dzienniczki ucznia ułatwiają częste kontakty rodziców, nauczycieli i uczniów. Różnorodne zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w zależności od potrzeb – plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, modelarskie, informatyczne, elektroniczne i inne. 

Uczniowie mają zapewniony dojazd do szkoły oraz wycieczki szkolnym autokarem. 
Katolicka szkoła dba o stałość nauczania zwracając uwagę na takie aspekty jak poszanowanie życia, moralności i szacunku dla drugiego człowieka. 
Uczniowie są laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych, turniejów szachowych. Coraz więcej rodziców włącza się w organizowane na terenie szkoły warsztaty, spotkania. Stanowią już znaczną siłę, wpływającą na tworzenie się pozytywnych wzorów wychowawczych. 
Szkoły starają się promować dobre wzorce, zdrowy tryba życia, profilaktyki i wychowania, rozwoju wolontariatu, wsparcia rodzin zagrożonych patologiami. W tym celu podejmują różnorodne i inicjatywy i innowacje pedagogiczne. 
Od 2011 roku, kiedy pozyskano budynek i powołano do istnienia Katolicką Szkołę Podstawową i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach prowadzone były  prace dostosowawcze i rozbudowa części sportowo – sanitarnej szkoły (zakończona w maju 2015).


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.