• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
    KRS 0000147743

Misja:
Upowszechnianie wiedzy o Warszawie dawnej i dzisiejszej.
Rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania wyglądem, życiem i przyszłością stolicy.
Dbanie o mienie społeczne, dobra kultury i ochronę środowiska naturalnego.
Propagowanie wzajemnego zaufania i życzliwości w stosunkach międzyludzkich.

Prowadzone działania:
Prowadzenie konkursu "Warszawa w Kwiatach".
Udział w obchodach 400 - lecia stołeczności Warszawy.
Ochrona spuścizny kulturowej stolicy, w tym opieka nad zabytkami.
Prowadzenie szkoleń dla młodzieży zakresie wiedzy o Warszawie.
Inicjowanie akcji sadzenia drzew.
Organizowanie dla mieszkańców Warszawy imprez w zakresie upowszechniania kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.