• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży "Pro Muza"
    KRS 0000149337

Zadaniem Fundacja "Pro Muza" jest pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży w szczególności w muzyce i plastyce, dziedzinach sztuki o uniwersalnych wartościach.

Głównym celem Fundacji "Pro Muza" jest organizowanie punktów aktywności twórczej "PAT" i upowszechnianie zintegrowanej metody aktywnego umuzykalniania. Muzykę w naszym otoczeniu słyszymy z różnych źródeł już od najmłodszych lat i mimo woli jesteśmy jej odbiorcami. Samo słuchanie muzyki, oglądanie występów, uczestnictwo w spektaklach i imprezach o charakterze rozrywkowym nie jest wystarczającym warunkiem umuzykalnienia. Dzięki współczesnym instrumentom elektronicznym proces nauki gry jest znacznie uproszczony i pozwala w krótkim czasie na opanowanie umiejętności gry na tych instrumentach w stopniu wystarczającym do samodzielnego muzykowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.