• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Nr 1 w Kutnie
    KRS 0000150148

Koło w Kutnie jest organizacją niedochodową i samopomocową działającą w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako terenowa jednostka organizacyjna. Działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem działania jest miasto Kutno, powiat Kutnowski oraz ościenne gminy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.