• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie"
    KRS 0000150180

Naszym celem jest umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z ograniczoną sprawnością fizyczną, psychiczną, bądź społeczną. Realizujemy go poprzez programy, na które staramy się pozyskiwać środki z dotacji konkursowych oraz od sponsorów. Nasze działania przyczyniły się do rozwoju zainteresowań i talentów osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społecznością ludzi zdrowych, pomogły przetrwać trudne chwile osobom znajdującym się w niedostatku, uchroniły dużą grupę dzieci i młodzieży przed marazmem i zagrożeniem patologią społeczną.

Nasze główne działania skupiają się na:
- wsparciu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, przede wszystkim mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w którym zamieszkują dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zakrzewie,
- prowadzeniu świetlicy środowiskowej SIEDLISKO we wsi Chylin w gminie Mała Wieś,
- pomocy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.