• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000150294

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych. Koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Prowadzone działania
Ośrodek szkolenia.
Ośrodek informacji.
Program "Trener".
Program "Wrocław bez barier".
Program "Nie ma barier. Dolny Śląsk".
Poradnictwo prawne.
Poradnictwo psychologiczne.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.