• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000150294

Misja
Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych. Koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Prowadzone działania
Ośrodek szkolenia.
Ośrodek informacji.
Program "Trener".
Program "Wrocław bez barier".
Program "Nie ma barier. Dolny Śląsk".
Poradnictwo prawne.
Poradnictwo psychologiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.