• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" w Pieszycach
    KRS 0000150695

Prowadzone działania
Nasza organizacja czyni wszystko, aby dzieci i młodzież nigdy nie zatraciły wiary w świat ludzi dorosłych. Bowiem podopieczni Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" doświadczyli już tych najbardziej negatywnych emocji i przeżyć. Tak bardzo szybko musieli wydorośleć i zmierzyć się z przerastającymi ich problemami. Tą wyjątkową troską otaczamy wychowanków domów dziecka. Udzielamy im pomocy finansowej i rzeczowej. Szczególnie pomagamy wychowankom, którzy rozpoczynają samodzielne życie. Naszą pomocą obejmujemy również wszystkie te dzieci, których rodziny borykają się z różnego rodzaju problemami życiowymi i materialnymi. Udzielamy im nie tylko wsparcia finansowego czy rzeczowego, ale również pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i prawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.