• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oratorium im. Św. Jana Bosko
    KRS 0000151263

Misja:
Głównym celem Stowarzyszeniu Oratorium im Św. Jana Bosko w Olsztynie jest prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku dzieci i młodzieży.
Program pedagogiczny oparty jest na doświadczeniach duchowych Księdza Jana Bosko, Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego.
Salezjanie i osoby świeckie naśladując św. Jana Bosko, pracują dla dobra dzieci i młodzieży. Przychodzimy z pomocą wszystkim zaniedbanym duchowo i materialnie, nie odwracając się od osób zagubionych w świecie różnorakich uzależnień i niebezpieczeństw. Staramy się przynieść dobrą radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie.

Prowadzone działania:
Prowadzimy zajęcia formacyjne oraz rekreacyjno-ruchowe.
W okresie jesienno-zimowym, wolontariusze prowadzą zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży mającej kłopoty w szkole, naukę gry na gitarze i w szachy, zajęcia plastyczne oraz organizują turnieje tenisa stołowego, bilard, piłki nożnej halowej itp.
Systematycznie organizujemy festyny, wycieczki rowerowe, wypoczynek letni i pół zimowiska podczas ferii zimowych.
Wspólnie z Radą Osiedla każdego roku w czerwcu organizujemy Święto Młodości i Festyn Rodzin. Nawiązując do tradycji narodowej, 11 listopada organizujemy Niepodległościowe Biegi Przełajowe. Redagujemy i wydajemy gazetkę z informacjami na temat naszej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.