• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóż Sobie i Innym"
    KRS 0000151295

Misja
Działania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności pomoc rodzinom i osobom w wyrównaniu szans społecznych w stosunku do osób o dobrym statusie materialnym.

Prowadzone działania
Działania podejmowane na rzecz osób, rodzin, dzieci znajdujących się w niedostatku, dotkniętych patologiami społecznymi i problemami społecznymi. Realizowane są następujące zadania: dożywianie dzieci i ich rodzin, osób starszych, chorych i bezdomnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.