• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kultury Irlandzkiej
    KRS 0000152784

Misja
Założeniem Fundacji jest wszechstronne promowanie kultury irlandzkiej w Polsce. Popularyzowanie kultury irlandzkiej realizowane jest zarówno poprzez imprezy masowe jak i wspieranie indywidualnych projektów. Fundacja utrzymuje stałą współpracę z wieloma instytucjami w kraju jak i zagranicą, których pola działania są zbieżne z celami zawartymi w statucie.
Pomocą w tworzeniu programu działania Fundacji służy "Ława Patronów Fundacji", w skład której wchodzą osoby fizyczne i instytucje wspierające działalność Fundacji zarówno merytorycznie jak i finansowo.
Fundacja Kultury Irlandzkiej z założenia jest instytucją non profit.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.