• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
    KRS 0000153535

Misja
1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami.
2. Wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu kadry naukowej.
3. Udzielanie pomocy materialnej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.
4. Udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

Prowadzone działania
Dzięki podjętym działaniom i staraniom przez Fundację PWSZ otrzymano w formie darowizny sprzęt oraz urządzenia do laboratoriów Uczelni.
Wspólnie z Uczelnią - Fundacja zorganizowała szkolenie pt. "Ochrona własności przemysłowej i korzyści z niej wynikające dla zakładów pracy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.