• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Stadion Śląski" Chorzów
    KRS 0000153876

Misja:
- propagowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży,
- szkolenie dzieci w wieku od 6 do 19 lat gry w piłkę nożną,
- stworzenie wychowankom klubu odpowiednich warunków szkoleniowych i wypoczynkowych,
- zabezpieczenie wychowankom opieki zdrowotnej i wychowawczej,
- zgłaszanie szkolonej młodzieży do udziału w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy i juniorów,
- współdziałanie z administracją rządową oraz władzami samorządowymi w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.