• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy"
    KRS 0000154289

Cele stowarzyszenia to; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy fizycznej i psychicznej, a także przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem jest redukcja przemocy w relacjach wewnątrzrodzinnych jak również na zewnątrz tej podstawowej komórki społecznej. Upowszechnienie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, promowanie właściwych postaw to kolejne, realizowane przez stowarzyszenie.

Prowadzone działania:

Autorski program profilaktyczny pod nazwą "Profilaktyka Zachowań". Kierowany do:
- dzieci i młodzieży (uczniów)
- rodziców
- kadry pedagogicznej placówek
W skali roku realizowane są warsztaty, prelekcje, których odbiorcami jest około 2000 - 3000 uczniów, około 1000 rodziców oraz tyleż samo nauczycieli.

Członkowie stowarzyszenia są PRAKTYKAMI a nie teoretykami w przeciwdziałaniu zjawisk kryminogennych i patologicznych w środowisku młodzieży. Prowadzone przez nich warsztaty są odbierane przez młodzież, rodziców i nauczycieli bardzo przyjaźnie i przychylnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.