• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
    KRS 0000155263

Działania w latach 2002 - 2007:
a. nauka gry na keybordzie, prowadzenie zespołu dziecięcego i organizowanie jego występów na festynach i festiwalach,
b. organizowanie festynów plenerowych - Festyn świętojański w 2004 i 2006,
c. działania kulturalne - wyjazdy do kina, do teatru dla dorosłych, na koncerty dla dzieci i młodzieży, spotkania i zabawy seniorów,
d. renowacja zabytkowej kaplicy w oparciu o pracę społeczną mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.