• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej
    KRS 0000155524

Program stypendialny Funduszu jest adresowany przede wszystkim do absolwentów Zespołu Szkół im. Al. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, pochodzących z ubogich rodzin, którzy dostali się na studia dzienne, a dochód w rodzinie nie przekracza połowy najniższego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej uczestniczy w programie stypendialnym "Równe Szanse" prowadzonym przez Fundację Batorego.
Celem programu "Równe Szanse" jest pomoc społecznościom lokalnym w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla młodzieży zdolnej i pracowitej, ale bez środków finansowych na kontynuację nauki. Fundacja Batorego wspiera lokalne programy stypendialne, m.in. nasze Stowarzyszenie, pomaga w tworzeniu strategii gromadzenia i inwestowania funduszy.
Współpraca z Fundacją obejmuje pomoc merytoryczną i finansową. Ważne i bardzo uczące dla nas były szkolenia dotyczące prowadzenia i promowania programów stypendialnych. Ubiegaliśmy się również o dofinansowanie naszego programu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.