• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
    KRS 0000156137

Misja:
Zakładanie i prowadzenie społecznych szkół, SKT Nr 72 prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum. W roku szkolnym 2005/2006 chcemy otworzyć liceum oraz oddział przedszkolny "0".
Dzieciom i młodzieży proponujemy lepsze możliwości edukacji (klasy do 14 osób), bogatszy program dydaktyczny (szer. językowy - j. angielski, j. niemiecki).
Wprowadzenie nowych metod nauczania - kontynuacja rozwoju zajęć sportowych (basen, narty, wycieczki krajoznawcze).
Pomoc dzieciom ze środowisk patologicznych (rodziny zastępcze - stworzenie funduszu stypendialnego).

Prowadzone działania:
Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież szkolna oraz rodzice, dla których edukacja ich pociech jest bardzo ważna. Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 w Jeleniej Górze prowadzi Zespół Szkół Społecznych, w którym to stawiamy na: małe grupy uczniów w czasie zajęć, dobry kontakt między wychowankiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych i poznawczych, dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, szacunek dla ucznia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe (basen, jazda na nartach, wycieczki terenowe).
Chcemy współpracować ze szkołami publicznymi np. organizujemy Festiwal Piosenki Międzynarodowej.
W roku szkolnym 2006/2007 chcemy otworzyć liceum o profilu akademickim, rozszerzyć naukę języków (obecnie 5 godzin - j. angielski, 2 godz. j. niemiecki, j. czeski lub inny do wyboru) oraz dodatkowy przedmiot wpisany do zajęć dydaktycznych, polegający na wprowadzaniu nowych metod nauczania: szkoła pamięci i logicznego myślenia, rozwój inteligencji. Stworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci zdolnych z ubogich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.