• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna - Dębica"
    KRS 0000156681

Naszym celem jest informowanie kobiet o profilaktyce raka piersi, pomoc w przypadku zachorowania, promowanie samokontroli piersi i przekonywanie do badań profilaktycznych, np. mammografii, cytologii, itp. Wydajemy ulotki oraz organizujemy prelekcje dla chętnych kobiet i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.