• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Turystyki Rowerowej "Cyklista"
    KRS 0000157112

Misja
Celem działania TTR "CYKLISTA" jest popularyzowanie turystyki rowerowej, organizowanie rajdów rowerowych, krajowych i zagranicznych, ochrona środowiska naturalnego, propagowanie budowy ścieżek rowerowych i wytyczanie szlaków dla potrzeb turystyki rowerowej. Popularyzujemy wiedzę o Unii Europejskiej i akcesji Polski w struktury unijne. Towarzystwo ma zasięg ogólnopolski, a jego członkami mogą być również obcokrajowcy.

Prowadzone działania
Obecnie TTR "CYKLISTA" skupia 120 osób w wieku od 8 do 78 lat z Małopolski i Śląska. W sezonie 2008 braliśmy udział w ponad siedemdziesięciu imprezach rowerowych, z czego połowę zorganizowaliśmy samodzielnie. Dużą popularnością cieszyły się Rodzinne Rajdy Rowerowe organizowane w miastach Podbeskidzia. Do najbardziej udanych należały wyprawy na Węgry, na Bornholm, Litwę, Ukrainę, do Rzymu, do Brukseli W latach poprzednich byliśmy w Niemczech, Austrii, Czechach i Rumunii. Od wielu lat jeździmy na Słowację i na Węgry. Zorganizowaliśmy czterokrotnie Rowerowy Rajd Wisły. Organizujemy wiele rajdów w kraju i za granicę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.