• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "S.O.S. Ziemi Lubelskiej"
    KRS 0000157253

Fundacja S.O.S. Ziemi Lubelskiej istnieje od 1990 roku. Nasza działalność to przede wszystkim pomoc bezdomnym kobietom i ich dzieciom poprzez prowadzenie:
- Ośrodka Wsparcia dla Samotnych Matek "Doris"
- Schroniska dla bezdomnych kobiet
- Noclegowni dla kobiet
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (więcej informacji na stronie sosprzemoclublin.ovh.org)
- Punktu Charytatywnego Rozdawnictwa Odzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.