• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów
    KRS 0000158120

Misja
Inicjowanie działań na rzecz gminy i jej mieszkańców: ochrona środowiska, oświata, ochrona zdrowia, sport i turystyka, pomoc społeczna, wypoczynek dzieci i młodzieży. Upowszechnianie historii i dorobku gminy. Aktywizacja środowisk zawodowych na rzecz rozwoju gminy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.