• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc"
    KRS 0000158197

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne POMOC zrzesza osoby, które czują, że chcą się podzielić swoimi zasobami dobra, czasu, talentów lub środków materialnych z bardziej potrzebującymi.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.