• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wychowanie dla Przyszłości"
    KRS 0000158292

Misja:
Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży oraz troska o ich wszechsrtony i harmonijny rozwój w scisłej relacji z rodziną i nauczycielami
1. Edukacja i wychowanie - wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
2. Ochrona i promocja zdrowia
3.Pomoc społeczna
4.Promocja zatrudnienia
5. Działania na rzecz integracji europejskiej
6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja
7. Badania w zakresie - analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
ną.

Prowadzone działania:
-prowadzenie CENTRUM ROZWOJU DZIECKA "Żyrafka" (dzieci 2,6 - 6lat) w o oparciu o program "Klucz do Uczenia się"
-prowadzenie szkoleń dla młodzieży, młodych rodziców, nauczycieli,prowadzenie warsztatów o charakterze wychowawczo-profilaktycznym takich jak:
"Porozumienie bez Przemocy" dr. Marschalla Rosenberga
"Strażnicy Uśmiechu"prof.Nady Ignjatović-Savić
"Przyjaciele Zippiego"
"Szkoła dla Rodzicow i Wychowwców"
Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP -jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.