• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Praca dla Niewidomych"
    KRS 0000158692

Misja
Niesienie wszechstronnej pomocy dla inwalidów wzroku w Polsce. Wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz niewidomych.

Prowadzone działania
Fundacja wspomaga finansowo działalność wielu organizacji zrzeszających ludzi niewidomych. Udziela pomocy w zorganizowaniu ośrodków nauki zawodu dla niewidomych i niedowidzących. Organizuje warsztaty terapii zajęciowej. Fundacja ponosi częściowe koszty utrzymania Domu Małego Dziecka Niewidomego w Warszawie, zakupiła działkę w Śródborowie i ofiarowała ją Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym pod budowę Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla osób głuchoniewidomych. Zaplanowała i zorganizowała produkcję urządzenia auto-lektor umożliwiającego czytanie tekstu drukowanego głosem syntetycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.