• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Educare"
    KRS 0000158923

Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, chorym, samotnym, sierotom, pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacja, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.