• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat"
    KRS 0000159741

Cele fundacji:
- Wspieranie rozwoju oświaty i działań edukacyjnych służących podwyższeniu poziomu naukowego dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie działań służących zapewnieniu godziwych warunków pracy i nauki dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie działań służących zapewnieniu opieki i pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się pochodzącej z najuboższych rodzin wiejskich.

Prowadzone działania:
1. Corocznie na przełomie maja i czerwca organizujemy dla mieszkańców Skrzydlowa i okolic imprezę sportowo-rekreacyjną "Festyn Rodzinny", połączoną z loterią fantową, dochód z kórej przeznaczony jest na działalność fundacji. Na tą imprezę staramy się zapraszać interesujących ludzi, ciekawe zespoły. Prezentują również swój dorobek uczniowie naszej szkoły działający w różnych kołach zainteresowań. Każdego roku wzrasta liczba osób uczestniczących w imprezie. To już nie tylko rodzice uczniów ZS w Skrzydlowie, ale również wielu mieszkańców sąsiednich wiosek, a nawet mieszkańcy miasta powiatowego - Częstochowy.
2. Również cykliczną imprezą jest "Dzień Przedszkolaka i Pierwszaka" organizowany corocznie w grudniu. Ma on na celu integrowanie uczniów z klas najmłodszych, czyli oddziału przedszkolnego i klasy I. Uczestniczą oni w tym dniu w różnego rodzaju konkursach, zabawach. odbywają się pokazy, występy uczniów i zaproszonych gości. Jak zawsze imprezie towarzyszy loteria fantowa, w której można wygrać wiele cennych nagród (między innymi wyjazdy rodzinne, karnety na bal sylwestrowy).
3. Fundacja regularnie finansuje zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów z rodzin najbiedniejszych z naszej szkoły, a także dofinansowuje ich udział w koloniach letnich.
4. W poprzednich latach, w miesiącach zimowych fundacja prowadziła akcję: "Szklanka herbaty dla każdego ucznia".
5. Działaliśmy również w ramach Europejskiego Programu "Peat" - Pomocy Osobom Najuboższym w Zjednoczonej Europie, rozdysponowując między potrzebujących dary żywnościowe.
6. Ze zgromadzonego funduszu kupowane są pomoce naukowe, pozycje książkowe do biblioteki szkolnej; zakupiono profesjonalną kserokopiarkę, nowe regały do biblioteki szkolnej, programy multimedialne do pracowni komputerowej, wyposażenie do pracowni fizyczno-chemicznej itp.
7. Od II półrocza r.szk. 2005/2006 działa w naszej szkole nowoczesna profesjonalna pracownia językowa sfinansowana przez Fundację. Trwają starania o jeszcze lepsze doposażenie pracowni.
8. W związku z realizacją projektu „Odbudujmy dziecięcy spokój” z otrzymanej od Fundacji PZU dotacji Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” pokryła koszty związane z wykonaniem placu zabaw, profesjonalnej pracowni fizyczno-chemicznej i nagłośnienia na sali gimnastycznej oraz dofinansowała budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.
9. W ostatnich latach fundacja dofinansowuje również rehabilitację kilkorga dzieci z terenu powiatu częstochowskiego oraz pomaga w zakupie najpotrzebniejszych lekarstw i pomocy rehabilitacyjnych.
10. Po przejściu w lipcu 2007 roku trąby powietrznej przez tereny Skrzydlowa, Adamowa i Hub, Fundacja pomagała materialnie rodzinom poszkodowanym (m.in. zakup pompy do wody, wsparcie finansowe) doposażyła w najpotrzebniejsze ubrania, sprzęt, artykuły kosmetyczne dzieci wyjeżdżające na kolonie do Warszawy oraz finansowała niektóre wydatki w trakcie pobytu w Warszawie.
11. Po przejściu trąby powietrznej w roku 2008 przez miejscowość Gorzkowice Fundacja pomogła kilkudziesięciu rodzinom z terenu Gorzkowic poprzez sfinansowanie niezbędnych artykułów szkolnych dla ich dzieci.
12. Przez ostatnie lata (2008-2010) w ramach konkursów dotacyjnych "Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach" ogłaszanych przez Fundację PZU, prowadziliśmy dla uczniów z terenu całej gminy Kłomnice projekty edukacyjne z zakresu fizyki, chemii, przyrody (w roku 2008/2009 projekt "Doświadczamy, odkrywamy, przeżywamy", w roku 2009/2010 projekt "Dziwny jest ten świat").

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.