• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"
    KRS 0000160502

Celem działania jest:
1. Udzielanie pomocy i wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
2. Rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych
- pomoc społeczna bez zakwaterowania,
- udzielanie pomocy i wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom niepełnosprawnym
- organizowanie zajęć rehabilitacyjnych
- organizowanie wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą Stowarzyszenia
- inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.