• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja WWF Polska
    KRS 0000160673

Misją WWF jest powstrzymanie dalszej degradacji środowiska naturalnego Ziemi i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez:
- ochronę bioróżnorodności Ziemi,
- zapewnienie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych,
- wspieranie działań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska oraz nadmierną konsumpcję.

WWF otrzymał status OPP postanowieniem sądu z dnia 27 maja 2004 roku.
Ustawa definiuje nasze działania w następujących zadaniach publicznych:
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Przekazując 1% dla WWF, pomagasz ochronić środowisko, w którym żyjesz.

Prowadzone działania
WWF jest jedną z największych na świecie fundacji zajmujących się ochroną środowiska.

W Polsce działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. dużych drapieżników i ssaków bałtyckich. Dbamy o ocalenie fauny i flory Bałtyku, jednego z najmniejszych i najbardziej wrażliwych mórz na świecie. Prowadzimy działania edukacyjne i promujemy rozwiązania prawne na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Od lat walczymy z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami. Rezultaty naszej pracy są widoczne: powstanie Biebrzańskiego Parku Narodowego i nowych rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, rozwój agroturystyki nad Biebrzą i w Białowieży, wprowadzenie surowszych kar za przemyt zwierząt, pomoc mieszkańcom wsi w zdobywaniu funduszy unijnych na rolnictwo przyjazne środowisku. Są to efekty codziennej pracy w terenie, wykorzystania wiedzy ekspertów i współpracy wielu ludzi dobrej woli.

Od 2007 roku prowadzimy działania związane z ochroną i reintrodukcją rysia, największego polskiego dzikiego kota wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi jako gatunek bliski zagrożenia wyginięciem. Dzięki metodzie dr. Andrzeja Krzywińskiego "born to be free" udało nam się wypuścić do Puszczy Piskiej już kilka młodych rysi. Mamy plany na kolejne lata. Chcemy kontynuować reintrodukcję oraz sprowadzić rysie z Estonii, aby zasilić polską populację. Aby to zrobić potrzebujemy wsparcia darczyńców, dlatego stale prowadzimy działania mające na celu zgromadzenie środków na ten cel.

Wszystkie nasze działania odbywają się w ścisłej współpracy z mieszkańcami danego obszaru, w myśl zasady: Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.