• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich
    KRS 0000161031

Misja:
- Wspieranie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich.
- Dbałość o dobro pensjonariuszy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich.
- Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Wspieranie osób niepełnosprawnych.
- Popularyzowanie ideii domu artystów weteranów scen polskich.

Prowadzone działania:
- Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy w Domu Artystów Weteranów.
- Program tworzenia domów w kraju w oparciu o wzorcowy dom w Skolimowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.