• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
    KRS 0000162061

Misja:
Prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu miasta Częstochowa.
Popularyzacja kultury, sztuki wśród mieszkańców.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel wspomaganie funkcjonowania kultury w Częstochowie.
W listopadzie organizowane jest Święto Muzyki, podczas którego organizowane są koncerty muzyki poważnej, odczyty.
Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, organizuje wystawy plastyczne. Ostatnio ogłoszony został konkurs literacki dla młodzieży ze szkół średnich, im. Zofii Martusewicz.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.