• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka"
    KRS 0000162301

Stowarzyszenie powstało z potrzeby niesienia pomocy kobietom dotkniętym chorobą raka piersi.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1. Wszechstronna pomoc i wsparcie psychofizyczne w walce z chorobą.
2. Edukacja i profilaktyka onkologiczna z udziałem specjalistów onkologów oraz osób dotkniętych chorobą w środowisku młodzieży szkolnej i społeczności z terenu całego Powiatu.
3. Współpraca z Amazonkami z terenu całej Polski.

Naszym celem jest organizacja rehabilitacji psychofizycznej i udzielanie wszelkiego wsparcia kobietom chorym na raka piersi po przebytej mastektomii. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i bliskim osobie chorej na terenie powiatu. Organizacja wyjazdów rekreacyjno - rehabilitacyjnych, szkolenia amazonek, współpraca z organizacjami amazonek w regionie i w Polsce.
Organizacja edukacji z zakresu profilaktyki onkologicznej w powiecie - wykłady, prelekcje, materiały informacyjne, badania mammograficzne. Rozwijanie profilaktyki raka piersi wśród młodzieży z terenu miasta i powiatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.