• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji
    KRS 0000163719

Nasza działalność polegała na współorganizowaniu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków skierowanego do krajowych grup kolarskich jak i do zagranicznych zespołów kolarskich. Organizujemy Mini Wyścigi „Solidarności”, które skierowane są do dzieci i młodzieży w celu promocji kolarstwa wśród najmłodszych mieszkańców miejscowości położonych na trasie "dorosłego wyścigu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.