• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Przy Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki
    KRS 0000165010

Misja
Integrowanie działalności artystów i miłosników sztuk pięknych na rzecz krzewienia sztuk pięknych i ochrony artystów polskich.

Prowadzone działania
Organizowanie we współpracy z kierownictwem galerii Zachęta sesji i spotkań poświęconych historii sztuce, krytyce i artystom. Publikowanie informatorów i materiałów z sesji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.