• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Stowarzyszenia Trzeźwość i Gospodarność pod Wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli
    KRS 0000165529

Celami Fundacji są:
1. Stwarzanie warunków dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez osoby dotknięte alkoholizmem, ubogie,
2. Wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,
3. Wspieranie rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie młodych artystów.
4. Promocja Miasta Stalowa Wola w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.