• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice
    KRS 0000166360

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice, nad którym nadzór pedagoniczny sprawuje Kurator Oświaty Serdecznie prowadzi Szkołę Podstawową im M. Konopnickiej w Mańkowicach. Nasza placówka jest szkołą publiczną. W naszej szkole uczy się zaledwie 46 uczniów (w klasach 1-6).
Wizja: Szkoła gwarantująca dzieciom zdrowy klimat i bezpieczeństwo, stwarzająca optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju i konstruktywnych postaw, otwarta na środowisko lokalne, kraj i świat, preferująca dobro i piękno, wymagająca - a jednak kochana
Misja: Wykreowanie absolwenta wszechstronnie wykształconego, obywatela wielkiej i małej ojczyzny, który uczy się dla życia, nie dla szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.