• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kolejowy Klub Wodny 1929
    KRS 0000166676

Misja:
- Uprawianie działalności sportowej turystycznej, rekreacyjnej i krajoznawczej w dziedzinie dyscyplin wodnych (kajakarstwo, wioślarstwo, motorowodniactwo i żeglarstwo) oraz innych dyscyplin sportowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa.
- Prowadzenie czynnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.