• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rzeszowskie Stowarzyszenie "Ruch dla Zdrowia"
    KRS 0000166719

Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja aktywnego zdrowego trybu życia, a także wychowania fizycznego, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.
2. Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.
3. Działanie w celu ograniczania zachorowalności mieszkańców na choroby cywilizacyjne.
4. Wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej samorządów.
5. Stworzenie płaszczyzny współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji w/w celów.
6. Prowadzenie działalności w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty,

Realizujemy swoje cele poprzez:
1. Przekazywanie rzetelnej informacji na temat wpływu regularnego wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka.
2. Udział w działaniach propagujących zdrowy tryb życia m.in.w Kampaniach Aktywności Fizycznej propagujących systematyczny wysiłek jako środek sprzyjający zachowaniu zdrowia, sprawności i długowieczności.
3. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych i szkoleń w zakresie promocji zdrowia i prowadzenia kampanii zdrowotnych.
4. Organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych (biegi, rajdy, turnieje, zawody).
4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
5. Prowadzimy działalność statutową na rzecz ogółu społeczności jak również na rzecz członków stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.