• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"
    KRS 0000167141

Misja
Propagowanie wartości trzeźwości i abstynencji. Upowszechnianie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach. Kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia postaw dążących do całkowitego powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych i innych środków uzależniających. Rozpowszechnianie idei abstynencji oraz wpływanie na zmiany obyczajów w kierunku usuwania z życia rodzinnego i społecznego napojów alkoholowych. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, dydaktycznej, turystycznej i sportowej. Prowadzenie trzeźwego modelu życia i oddziaływania na innych przez własną postawę.

Prowadzone działania
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz młodzieży. Rocznie odwiedza nas około 5.000 osób. Organizujemy turnieje sportowe dla dorosłych i młodzieży, zabawy taneczne bez alkoholu, wieczorki muzyczno-poetyckie. Wyjeżdżamy na warsztaty dwudniowe oparte na 12 krokach AA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.