• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uśmiech dla Dwójki
    KRS 0000167298

Stowarzyszenie działa na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie. Naszym celem jest organizowanie i świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej. Wspieramy edukację, ochronę zdrowia, rozwój fizyczny i umysłowy dzieci, ich zainteresowania i talenty.

Prowadzone działania:
Gromadzimy fundusze na zakup niezbędnego oraz dodatkowego sprzętu dla szkoły (komputery, telewizory, nagłośnienie i oświetlenie),organizowanie wycieczek - nagród dla wyróżniających się uczniów, finansowanie obiadów dla potrzebujących dzieci, dofinansowywanie szkolnego gabinetu stomatologicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.