• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Głowieńskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży - Zabrzeźnia
    KRS 0000167777

Misja
Stworzenie warunków do wszechstronnego intelektualnego i fizycznego rozwoju młodego człowieka, swobodnego ukształtowania jego osobowości, zachowując przy tym pełnię praw do godności i wolności osobistej.
Otoczenie młodzieży i dzieci z rodzin patologicznym i dysfunkcyjnych.
Pomoc w poszerzaniu wiedzy i w zdobywaniu umiejętności praktycznych.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Organizowanie i udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z dzielnicy Zabrzeźnia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.