• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puls Śląska
    KRS 0000167894

Prowadzone działania
W każdym człowieku tkwi potrzeba pomagania innym. Idea ta z pewnością nie jest obca i Wam - z pewnością też, realizujecie ją w miarę posiadanych możliwości. Członkowie naszego Stowarzyszenia rozumieją cel niesienia pomocy jako: zorganizowane działanie na rzecz otaczającej nas wspólnoty.
Działalność różnorodną, lecz przede wszystkim, nakierowaną na celowe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych, poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym i turystycznym. Uważamy, iż godzina spędzona przez młodego człowieka na boisku lub górskim stoku jest lepsza od godziny spędzonej przy "trzepaku". Dorosły zrobi zaś lepiej, gdy weźmie udział w turnieju skata niż w zakrapianej biesiadzie. Bez wzniosłych apeli i kosztownej reklamy zorganizowaliśmy już wiele turniejów sportowych, wypraw kajakowych i górskich, jak też turniejów popularnego w regionie skata.
Jednocześnie nie zapominamy o akcji charytatywnej. Ze środków Stowarzyszenia stale finansujemy dożywianie dzieci w szkołach, a także kupujemy im niezbędne przybory szkolne. Dofinansowujemy też w miarę możliwości, kosztowne zabiegi lekarskie. W tym miejscu chciałbym podkreślić, iż cała nasza działalność opiera sie na ochotniczej pracy społecznej, a koszty organizacyjne pokrywane są ze składek członkowskich. Tym samym, 100% (!) wpłat darczyńców przeznaczone jest na działalność statutową Stowarzyszenia!
W tych kilku zdaniach starałem się przedstawić Państwu nasze rozumienie sensu istnienia Organizacji Pożytku Publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.