• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja - "Środowisko Wybrzeża"
    KRS 0000168335

Misja
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem flory i fauny wybrzeża.
Wspieranie inicjatyw gospodarczych na rzecz biomasy.

Prowadzone działania
rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, programy ekologicze, konferencje na rzecz biomasy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.