• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Nowy Tomyśl w Nowym Tomyślu
    KRS 0000168396

Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyślu realizuje swoje cele całkowicie społecznie i we współpracy z Nowotomyską Komendą Hufca ZHP.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy każdą życzliwą osobę fizyczną lub prawną, każdy z Państwa może zostać członkiem RPH i rozwijać osobowość harcerza oraz kształtować w młodzieży rzetelność, prawość, uczciwość, lojalność i zaufanie.

Rada Przyjaciół Harcerstwa prowadzi następujące działania:
-Krzewienie ideałów harcerstwa i propagowanie zasad życia harcerskiego w życiu codziennym,
-Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
-Pozyskiwanie wraz z komendą Hufca kandydatów na instruktorów, zakładanie nowych drużyn harcerskich, organizacja wystaw, imprez harcerskich, spotkań starszyzny i seniorów harcerskich, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży harcerskiej i niezrzeszonej,
-Budowę zaplecza finansowego dla działań harcerstwa (w tym wspieranie finansowe zorganizowanego wypoczynku harcerzy młodszych i młodzieży szkolnej),
-Organizowanie materialnych podstaw funkcjonowania RPH Hufca ZHP(baza lokalowa, wyposażenie, środki łączności),
-Wspieranie rodziców, opiekunów i wychowawców w procesach adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-Rozwijanie umiejętności komunikowania się z ludźmi i gromadzenie wiedzy o harcerstwie,
-Rozwijanie osobowości harcerza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.