• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych
    KRS 0000168739

Misja
Optymalizacja warunków rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, dążąc do optymalizacji warunków edukacji i rehabilitacji oraz leczenia naszych podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.