• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej
    KRS 0000168933

Celem Towarzystwa jest:
1) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji miejskiej w Szczecinie;
2) ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją;
3) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją miejską w kraju i za granicą.

Podstawowy nasz cel, jakim jest popularyzacja wiedzy na temat historii komunikacji miejskiej w naszym mieście, realizujemy poprzez ratowanie historycznych pojazdów tramwajowych i autobusowych, a także infrastruktury technicznej, związanej z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.
W wyniku naszej działalności nabyliśmy już wiele nowych doświadczeń i umiejętności, a także odnieśliśmy wiele sukcesów. Naszym głównym osiągnięciem jest doprowadzenie w 2005 roku do powstania na terenie nieczynnej od roku zajezdni tramwajowej Niemierzyn Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Doprowadziliśmy także do odbudowy 5 wagonów tramwajowych oraz 3 autobusów, jak również zorganizowaliśmy liczne imprezy komunikacyjne (m. in. obchody 125-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.